Hovenier de Limburgse

Werkwijze

Op basis van onderstaand stappenplan krijgt u een beeld van onze werkwijze.


OPDRACHT 

U kunt ons persoonlijk, telefonisch of per e-mail laten weten dat u belangstelling heeft voor onze dienstverlening.

--

EERSTE AFSPRAAK

Wij maken een afspraak met u waarin een inventarisatie wordt gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden.

--

PLAN VAN AANPAK 

Volgens een standaard bestek worden alle uit te voeren werkzaamheden vastgelegd op basis waarvan de uiteindelijke offerte zal worden gemaakt.

--

OFFERTE 

Nadat de uit te voeren werkzaamheden zijn geïnventariseerd en vastgesteld bieden wij u een offerte aan.

--

UITVOERING 

Nadat u de offerte heeft goedgekeurd kunnen wij starten met de uitvoering.

--

SUPERVISIE 

Mvr Vijfschaft houdt gedurende het gehele traject persoonlijk contact. Hierdoor is het mogelijk eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering door te voeren.